За нас

Преводаческата ни Агенция е създадена през 2003 г. и е подписала Договор за извършване на официални преводи и легализация на документи с Дирекция „Консулски Отношения” на Министерството на Външните Работи. През този продължителен период на дейност успяхме да създадем професионален екип от добре подготвени преводачи с филологическо образование и специалисти в различни сфери на науката и социалния живот, със сертифицирана езикова подготовка. Някои от тях са завършили или специализирали в чуждестранни университети, което е един плюс за пълноценното пресъздаване на „живия” език при осъществяване на превода, въз основа на истинското познание и практика, а не на механичното копиране на думи и изрази. Именно преводачите са богатството за една Агенция за преводи и поради това ние сме особено прецизни при техния подбор и характеристики. При започване на сътрудничеството ни, те подписват и клетвени декларации за верността на превода и за спазване на конфиденциалност по отношение на съдържащата се в документите информация. За да се отговори на изискването за качество, готовите преводи се подлагат и на допълнителен преглед, с цел правописна и стилистична проверка и редакция.

Коментарите са забранени.