Услуги

По време на дългогодишната ни дейност сме изградили богат опит в различни сфери:

1. Писмени преводи. Те се осъществяват от преводачи, оторизирани за дейността си от Дирекция „Консулски Отношения” към Министерството на Външните Работи.

1.1. Превод на лични документи (удостоверения, дипломи, свидетелства, учебни планове)

1.2. Превод на специализирани текстове:

 • Икономическо – финансови документи: баланси, отчети, банкови документи, търговска кореспонденция;
 • Юридически документи: договори, нотариални актове, учредителни актове, решения от Съда, пълномощни;
 • Рекламни текстове: презентации, брошури, уеб сайтове;
 • Научни и медицински текстове: статии, доклади и представяния за конгреси и международни срещи, медицински заключения и епикризи;
 • Технически текстове: ръководства за използване на машини и апарати, сертификати, технически карти;
 • Превод на тръжна документация.  

По отношение на срока на предоставяне на готовия превод, услугата може да бъде:

експресна (в рамките на няколко часа)

бърза (за следващия работен ден)

обикновена (3 работни дни)

2. Устни преводи. Агенция Елиос БГ осигурява висококвалифицирани преводачи при заявка за: бизнес преговори, изповядване на сделки при нотариус, придружаване. Поръчката трябва да бъде направена поне 5 работни дни преди посочената дата за превода. Желателно е предварително представяне на тематични материали от страна на клиента, с цел подготовка на преводача преди евентуални бизнес срещи, научни симпозиуми и конференции. Агенцията предлага и устни преводи в гр. Рим, Италия.

3. Легализации. При заявка на Клиента, Агенция Елиос БГ извършва заверки на документи при нотариус, както и легализации във всички институции на територията на Република България:

 • Министерства (Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, Министерство на земеделието и горите);
 • Национален Осигурителен Институт; 
 • Светия Синод;   
 • БНБ;
 • други

4. Безплатни консултации по отношение на легализации, преводи, форматиране. При евентуални съмнения, обадете се без колебание – ще се опитаме да Ви отговорим своевременно и максимално точно!

Коментарите са забранени.